2n curs del CFGS d’ Animació i Activitat Fisicoesportiva