Estudis de Batxillerat

Els estudis de Batxillerat tenen una durada de dos cursos. Hi tenen accés tots aquells alumnes que han superat l’etapa d’ensenyament secundari obligatori, és a dir, els alumnes que han obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària.

L’horari és de 30 hores la setmana distribuïdes així:

de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30

Els cursos són estructurats en una part comuna i una part diversificada, formada per les matèries pròpies de cada modalitat, les matèries optatives i el treball de recerca.

El treball de recerca.

1. Es fa individual o per parelles.
2. Es comença a primer i s’avalua a segon.
3. L’alumne/a ha de presentar una memòria escrita i fer-ne una exposició oral.
4. Cada treball té assignat un professor/a que el tutoritza i en fa un seguiment.
5. Valor acadèmic: dos crèdits. Representa un 10% de la nota final del batxillerat

Aquests estudis garanteixen:

1. La formació integral de l’alumnat.
2. La maduració intel.lectual i humana.
3. L’adquisició de nous sabers i habilitats.
4. El contacte amb components fonamentals de la civilització actual.
5. L’adquisició d’una visió del món des de bases sòlides.
6. Preparar-se per a estudis posteriors: professionals i universitaris.

Al nostre centre hi ha la possibilitat de cursar els següents itineraris:

* Tecnològic
* Científic
* Ciències de la Salut i el Medi Ambient
* Ciències Socials
* Humanístic
* Humanisticosocial

En acabar el batxillerat, els alumnes que vulguin accedir a la universitat s’han d’examinar de les PAU (proves d’accés a la universitat):

– Durada de 3 dies
– Tres matèries per dia (comunes i modalitat)
– Cada matèria té dues opcions
– Cada estudiant escull una via (opcionalment dues) entre cinc vies d’accés als estudis universitaris.
– L’estudiant s’examina de les matèries comunes (català, castellà i anglès, i ha de triar entre història o filosofia), de dues matèries obligatòries i n’escull una tercera entre les de modalitat cursades.
– Qualificació: mitjana entre la nota de Batxillerat (60%) i la de les PAU (40%).