L’any 1998 l’IES Quercus i tres centres més van formar un equip de treball per aconseguir el certificat ISO 9000. Finalment l’any 2002 tots quatre es van convertir en els primers centres d’ensenyament de Catalunya a obtenir aquest certificat per al procés d’ensenyament i aprenentatge.

L’ISO 9000 és un conjunt de normes de qualitat establertes per l’Organització Internacional per a l’Estandardització, que es pot aplicar a qualsevol organització (empresa privada, empresa de serveis, administració pública…).

La implantació d’aquestes normes no és fàcil. Implica molta feina i canvis en el funcionament i la gestió del centre, però també aporta molts avantatges:

– Redueix les incidències en el servei (més coordinació entre professorat, programacions més acurades..).

– Augmenta l’eficàcia de la gestió (objectius clars, procediments detallats, registres, documentació endreçada…).

– Incrementa el compromís amb els alumnes, les famílies i la societat en general (mecanismes de participació, enquestes i indicadors de satisfacció…).

– Estableix mecanismes de millora contínua (avaluacions internes i externes anuals, revisions periòdiques del funcionament del sistema a partir d’indicadors…).

Actualment molts centres han obtingut o són en procés d’obtenir aquest certificat i és un requisit indispensable per als centres que imparteixen formació professional.