Crèdit de síntesi 4rt d’eso; Del foc al làser

Podeu veure les millor imàtges del crèdit de síntesi, visites als museus , exposicions orals, etc.