Game Jam 2019

L’Erik,el Martí, laJudith, la Eva, l’Adria i l’Uriel, son al Citilab de Cornellàamb motiu de la 7a Game Jam, intentant fer un joc amb Scratch amb la temàtica de “millorar el malbaratament alimentari”