Jornada de la Pau i la Solidaritat. La terra casa de tots.