Nova oferta FP curs 2020 -2021 Conducció d’activitats fisicoesportives al medi natural. Activitats físiques i esportives . Cicle formatiu de grau mitjà