Pujada a Sant Jeroni amb els alumnes de 2on EAS cicle d’animació socioesportiva