Gaduació 2n Ensenyaments Activitats Socioesportives

Vídeo amb un recull d’imatges d’aquests dos anys que han estat a l’institut.