NOVETAT- AUGMENT DE PLACES A CFGM

“NOVETAT:  Augment de places del CFGM (guia del medi natural i del temps de lleure).
El curs 22-23  hi haurà dos grups de 1r curs d’aquest cicle.”