Tirada de Bitlles Catalanes

Un cop més, els bitllaires de FUSTA I FERRO de Salelles han vingut a compartir un matí amb els alumnes del cicle.