Accessibilitat

Totes les instal·lacions del centre estan adaptades perquè també hi puguin accedir i fer-ne ús els alumnes amb discapacitats físiques.