Biblioteca

El centre disposa d’una àmplia biblioteca on es poden consultar llibres i revistes. Està equipada amb 10 ordinadors per a treballar o fer consultes a internet. El fons bibliogràfic està format per més de 14000 exemplars de llibres, entre els quals predominen les obres de consulta generals i obres de referència per a ampliar la informació dels llibres de text o fer treballs. També compta amb diverses col·leccions de les obres més representatives de la literatura catalana i universal i un ampli ventall de títols de literatura juvenil. També hi ha un servei d’hemeroteca en el qual els alumnes poden consultar revistes de divulgació general molt variades.

Horari. Dilluns, dimarts i dijous: 10:00-15:00. Dimecres: 10:00-14:00 i 15:00-17:00. Divendres: 11:00-14:00.

Funcionament. Hi ha una persona responsable de la biblioteca que ha estat contractada per l’AMPA i que és l’encarregada de mantenir actualitzat el catàleg informàtic, de gestionar el servei de consulta i préstec i assessorar l’alumnat si cal.

Servei de consulta. Durant l’horari lectiu l’alumnat pot fer consultes a la biblioteca si el professorat ho considera necessari. Fora de l’horari lectiu l’alumnat pot accedir lliurement a la biblioteca a l’hora d’esbarjo, al migdia o durant la tarda de dimecres (vegeu-ne l’horari). A més de consultar llibres o revistes, es pot reservar un ordinador per treballar o fer consultes per internet.

Servei de préstec. Tots els alumnes del centre poden demanar en préstec bona part dels llibres de la biblioteca (se n’exclouen les enciclopèdies). Cal sol·licitar-ho a la responsable i presentar el carnet d’estudiant.