FP Dual

FP DUAL La formació professional dual a Catalunya

Amb l’objectiu de millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats, a Catalunya s’està implantant la Formació Professional Dual, amb l’objectiu final de millorar l’educació rebuda i fer-la més útil al sistema productiu, millorant així l’ocupabilitat dels joves.

L’institut Quercus ofereix aquesta modalitat de Formació Professional Dual en el cicle formatiu de grau superior de Condicionament Físic (tècnic/a superior en condicionament físic) i en el qual l’estudiant combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses en el procés formatiu de l’alumnat.