Història

A mitjans dels anys 70 una colla de mestres, pares i mares i regidors de l’ajuntament van veure la necessitat d’oferir una altra sortida als nois i noies que acabaven l’ensenyament obligatori a Sant Joan i que fins llavors només podien continuar estudiant a Manresa o anar a buscar feina. Així, posant en comú un grapat d’esforços, van aconseguir que el curs 1976-1977 comencessin a Sant Joan les primeres classes de FP. Al cap de tres anys el centre va adquirir entitat pròpia i va començar a créixer i diversificar-se.

A continuació us oferim un petit resum de les etapes més importants de la història del centre:

1a etapa. RELLOGATS A L’ESCOLA DEL CARME (1976-1979).

El centre neix com a Secció de Formació Professional de Sant Joan de Torroella, adscrita al Instituto Politécnico de Manresa (l’actual IES Lacetània)

S’hi imparteixen els estudis de 1r grau de Formació Professional, en horari de tarda i vespre a l’Escola del Carme, on s’hi comparteixen les instal·lacions.

Hi són escolaritzats uns 70 alumnes cada curs escolar, repartits en quatre grups (el curs 1976-1977 eren tres grups). Hi fan classe entre 4 i 5 mestres.

2a etapa. LA SECCIÓ DE FP S’INSTAL·LA AL MAS SANT JOAN DESPRÉS DE PASSAR PER LA CASA GRAN (1979-1989).

S’hi fan els estudis de 1r grau de Formació Professional en horari de matí i tarda. En primer lloc fan servir els locals de la planta baixa de l’actual Ajuntament, més un entresolat situat sobre el Bar Astòria. Les pràctiques de metall encara es feien al taller de l’Escola del Carme. El gener de 1982 es trasllada al Mas Sant Joan, una antiga masia on s’habiliten les estances com a espais educatius.

Es comença amb 91 alumnes escolaritzats, repartits en quatre grups, i 6 professors. Al final d’aquesta etapa s’escolaritzen 163 alumnes, repartits en sis grups, i hi imparteixen classe 16 professors; el centre ja disposa dels serveis d’una conserge i una auxiliar administrativa.

3a etapa. L’EMANCIPACIÓ: SOM UN INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI (1989-1994).

El centre deixa de ser Secció de FP i es converteix en un Institut d’Ensenyament Secundari.

Aquesta emancipació fa que s’hagi de buscar un nom per al centre. Al pati hi ha una gran alzina, testimoni de la vegetació pròpia de la zona i per això s’escull el nom de QUERCUS. Quercus és el nom del genère de la família de plantes formada, entre altres, per l’alzina, el roure i el garric.

S’hi imparteixen els estudis de 1r i 2n grau de Formació Professional, el Batxillerat Unificat i Polivalent, i més endavant, els estudis de COU.

Es continua al Mas Sant Joan, on es fan moltes transformacions a la recerca de més espai. S’habilita per a aules la casa dels mestres i s’hi instal·len fins a quatre cargoleres(mòduls prefabricats).

Es comença amb 212 alumnes escolaritzats, repartits en vuit grups, i 20 professors. Al final d’aquesta etapa s’escolaritzen 419 alumnes, repartits en 16 grups, i hi fan classe un total de 38 professors. El centre ja disposa dels serveis de dos conserges i una auxiliar administrativa.

4a etapa. ÚLTIM I DEFINITIU TRASLLAT: EL NOU EDIFICI DE L’AVINGUDA DE MONTSERRAT (1994- …)

Finalment, el 1994 s’inaugura un edifici de nova planta, espaiós i construït exclusivament com a centre educatiu.

Comencen tot un seguit de nous estudis, en anar desplegant la reforma educativa (l’ESO, els cicles formatius de grau mitjà i grau superior i el nou batxillerat) i, al mateix temps, es tanquen els antics estudis (1r i 2n grau de Formació Professional, el BUP i el COU).

El curs 94-95 comença amb 425 alumnes escolaritzats, repartits en disset grups i 38 professors. El curs 2017-18 tenim matriculats 706 alumnes, repartits en 28 grups, i hi imparteixen classe un total de 70 professors; el centre disposa dels serveis de tres conserges i dos auxiliars administratius.

L’Institut Quercus, de Sant Joan de Vilatorrada, enguany ha obtingut l’acreditació segons el model d’excel·lència e2cat.

El model e2cat, basat en l’EFQM, és el fruit de la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i Qualicat (Associació Catalana per la Excel·lència).

Segons l’esmentat model, l’excel·lència no consisteix només en obtenir resultats que sobresurtin de la resta, ni en la realització d’activitats puntuals que hagin estat reeixides per situacions més o menys conjunturals. Un centre és Excel·lent quan el conjunt de les seves accions educatives i el seu personal s’articulen i treballen d’acord amb unes estratègies i uns valors de partida.

Dins d’una perspectiva històrica, l’Institut Quercus va ser un dels quatre primers centres de Catalunya en obtenir la certificació ISO:9001 l’any 2001. La perseverança i una planificació rigorosament encaminada a excel·lir l’han convertit, no només en el primer centre de la Catalunya Central en superar amb èxit el model e2cat, sinó que també ha entrat a formar part del selecte grup de vint instituts de Catalunya que gaudeixen d’aquest reconeixement.