Instal·lacions

Edifici. L’edifici actual de l’IES QUERCUS va ser inaugurat l’any 1994. És, per tant, un edifici nou amb tots els avantatges que això representa. A més de les aules de grup, el centre compta amb nombroses aules específiques.

Tallers. Al centre hi ha dos tallers específics on s’imparteix el CFGM de muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i calor i dos tallers més per a les assignatures de tecnologia de l’ESO i el batxillerat.

Instal·lacions esportives. L’institut compta amb un gimnàs, una pista esportiva i una pista de terra, que  el curs 2017-18 s’asfalta i s’anomena pista esportiva Jaume Fresno. A més, l’Ajuntament de Sant Joan cedeix les pistes de tennis i el pavelló esportiu del municipi situats molt a prop del centre. Per completar la formació dels alumnes del CFGS d’animació d’activitats físicoesportives també s’estableixen convenis amb l’Ajuntament de Manresa i amb algunes entitats esportives privades per utilitzar una piscina coberta, una pista d’atletisme i material específic d’alguns esports, com la gimnàstica esportiva.

Aules d’informàtica. El centre té 3 aules d’informàtica equipades amb 10 ordinadors connectats en xarxa, per a fer-hi classe. Una de les aules és situada a la biblioteca i és d’accés lliure per a l’alumnat. Actualment s’ha iniciat el projecte de dotar de xarxa i ordinadors totes les aules.

Sala polivalent. Hi ha una gran sal polivalent amb capacitat per a 150 persones assegudes que permet de fer-hi xerrades i actes de més abast.Laboratoris. El centre disposa de dos laboratoris per a treballar les ciències experimentals a l’ESO i el batxillerat.

Aula d’acollida i aula oberta. Està equipada amb 8 ordinadors i material divers per a facilitar la integració de l’alumnat nouvingut i amb necessitats específiques d’aprenentatge.

Aula d’idiomes i aula de música. L’institut compta amb una aula d’idiomes i una aula de música equipades amb equips àudiovisuals.