PLA D’ORGANITZACIÓ PER A L’OBERTURA -18 SETEMBRE CURS 2020-21-